"Det danska smörgåsbordet"

Ve och fasa!

Inspelningarna åt de Danska visvännerna har kommit i oordning! Det enda som finns kvar är namnen på Visorna!

Lyssna på inspelningarna nedan och hjälp Limpan med att reda ut vilket ljudband som hör till vilken visa och vem det är som sjunger (förutom Limpan är det 8 medverkande)!

När du är klar kan du testa hur många poäng du får genom att fylla i svarsformuläret längst ner (det kan ändå löna sig att jobba med penna och papper först).

Börja med att lyssna på bandet med Limpans hälsningstal!

Förteckning över visorna


1. Hälsningstal

2. Visan om Helsingfors

3. Sjömanskärlek

4. Om människosjälens ludenhet

5. Wienerisch

6. På Medvastön i Porkala

7. Marsvisa

8. En vers i fickan

9. De hemlösas visa

10. Till kärleken

11. Sländan

12. Vallarlåt

13. Choirboy-visan

14. Mitt släktregister

15. Vi sjunger visor av många slag

Inspelningarna

A:

B:

C:

D:

E:

F:

G:

H:

I:

J:

K:

L:

M:

N:

Svarsformulär